İdeanest Blog

Sivil Toplum Kuruluşları Kitle Fonlamasından En İyi Şekilde Nasıl Yararlanabilir?

Kitle fonlaması son dönemde iyi bir finans kaynaklarından biri haline gelmeye başladı. Özellikle son beş yıla baktığımızda fikir aşamasındaki projeler ya da prototipler için kitle fonlamasının ne kadar iyi bir finansman çözümü olduğunu görüyoruz. Üstelik kitle fonlaması sadece bireysel projeler için değil, sivil toplum kuruluşları için de umut verici…

‘Crowdfunding’ yani kitle fonlaması; ilk olarak girişimcilerin projeleri için küçük ölçekli yatırımların yapıldığı kâr amaçlı bir uygulamaydı. Özellikle online mecralar üzerinden fon toplamanın bir yolu olarak kullanıldı. Şimdi ise büyük ölçekli projeler için de hayır kurumları için de bağış toplamak için değerli bir araç olarak kullanılıyor. Giderek yayılan kitlesel fonlamanın 2023 yılına kadar kolektif bağışçılık alanında en çok tercih edilen yöntem olması öngörülüyor.

İyi Sebepler için Kitlesel Fonlama

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre kitle fonlaması yoluyla fon toplayanların %64’ünün başka kaynaklardan finans elde etme ihtimali bir hayli düşük. Bağış bazlı kitlesel fonlama kampanyaları ise gönüllülük hissi yarattığı için daha fazla insanın proje fikrine ortak olmasına ve ona destek vermesine neden oluyor. Ayrıca bu kampanyalarda bir kuruluşu direkt desteklemek yerine belirli projeler için para topladığından, fonun nasıl kullanılacağı ve başkalarına nasıl fayda sağlayacağı konusunda da şeffaf adımların atılması destekçi sayısını artırıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumlarının sosyal girişimcileri için de kampanya başlatılabiliyor, ancak STK’ları kampanya sürecinde bireylerden farklı zorluklar da bekliyor. Daha geniş bir kitleye, daha iyi dijital becerilere sahip olan veya daha büyük sosyal ağlara hitap toplulukların başarılı bir kampanya yürütme olasılıkları daha yüksek ve bu nedenle kitle fonlamasından yararlanmak için daha iyi bir konuma sahipler. Yani projelerini başarıya ulaştırmaları için kendi güçlerini ve dijital becerilerini kullanmaları büyük ölçüde etkili oluyor.

Bilgi eksikliği kitle fonlamada en büyük engel!

Hayır kurumları ve kitlesel fonlama üzerine yeni bir rapora imza atan Nesta’nın raporuna göre; her üç kuruluştan ikisi kuruluşu içinde bir kitle fonlaması kampanyası kurma, yönetme becerisine ve kapasitesine sahip olmadığını düşünüyor. Aslında kitlesel fonlama kampanyası başlatmak isteyen kuruluşlar da tıpkı bireyler gibi online platformlar üzerinden ücretsiz rehbere ulaşabilir. Bu sayede bir kitle fonlama kampanyası yürütmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmeye başlayabilir. Biz de ideanest Blog’da bu konuda çok sayıda bilgi içeriğine yer vermeye çalışıyoruz.

Temel maliyetler için fon yaratmanın zorluğu, kitle fonlaması kampanyası önünde önemli bir engel olarak görülüyor.

Bugün birçok sivil toplum kuruluşu kitle fonlaması kampanyasından yararlanmamasının bir nedeni olarak temel maliyetler için para toplamanın çok zor olacağını düşüncesi olduğunu bildiriyor. Ancak bir kuruluşun temel maliyetleri için fon toplanması imkânsız değil. Bunu direkt olarak yapmak istemeyen kuruluşlar; bir proje geliştirerek kampanya başlatabilir ve kampanya sayfasında, toplanacak olan söz konusu paranın belirli bir yüzdesinin kuruluşun genel giderleri için kullanılacağını bildirebilir. Kitlesel fonlamada her adım şeffaf ilerlediği için genel giderler için kullanılacak olan para destekçiler üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır.

STK’lar kitle fonlamasından en iyi şekilde yararlanmak için neler yapabilir?

Kitle fonlaması sihirli bir değnek değil ve bu nedenle herkes için işe yaramaması oldukça normal. Yine de sivil toplum kuruluşları ya da hayır kurumları küçük bir kitle fonlaması kampanyası başlatarak neler yapabileceğini görebilir. Finansman hedeflerine ulaşmakta başarısız olsalar bile, kampanyaya boyunca geçirdikleri süreçte çok şey öğreneceklerdir.

Büyük kuruluşlar daha büyük bir kitleye sahip oldukları için fon toplayarak bütçe hedefine ulaşma konusunda da daha şanslılar. Eğer küçük bir sivil toplum kuruluşuysanız, görev ya da amaç olarak ortak değerlere sahip olan büyük bir kuruluş ile kitlesel fonlama konusunda ortaklık yapabilirsiniz. Birlikte geliştireceğiniz bir proje ile hedefinize ulaşmanız çok daha kolay olacaktır.

Türkiye’de Sosyal Girişimler Kitle Fonlama Kampanyasından Yararlanabilir mi?

Aslında bu sorunun cevabını platformumuzda fonlamaya açtığımız projeler üzerinden de verebiliriz. Takip edenlerin hatırlayacağı gibi Koruncuk Vakfı ‘Maker Atölye’ kurmak için ideanest’te kitlesel fonlama kampanyası başlatmıştı. Ancak 60 günlük fonlama sürecinin sonunda 53.500 TL olan bütçe hedefine ulaşamadı. Fonlanan bir diğer sosyal girişim projesi ise Robotel Derneği’ne aitti. Uzuv kayıpları yaşayan çocuklar ve yetişkinler için mekanik uzuvlar geliştiren Robotel Derneği, 3D yazıcı almak için açtığı kampanyada 40.000 TL bütçe hedefine sahipti ve kısa süre içerisinde hedefine ulaştı. Yani ülkemizde de sivil toplum kuruluşları kitle fonlaması ile kaynak sağlayabiliyor, ancak hedefine ulaşması için projesini çok iyi duyurmayı başarması gerekiyor.

2017 yılında yapılan ‘Sivil Alanı Daralan Ülkeler’ araştırmasına göre Türkiye’de bu ülkelerden biri.[1] Sadece geçtiğimiz yıl 370 sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri çeşitli sebeplerden ötürü askıya alındı. Bu durum bireyleri bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında bir araya gelmeye korkutmuyor değil. Böyle bir ortamda sivil toplum kuruluşları tarafından iyi sebepler için başlatılan kitlesel fonlama kampanyalarına daha fazla destek vermemiz ve projelerini hayata geçirebileceklerine inanmalarını sağlamamız gerekiyor. “Neden Sivil Toplum Kuruluşları Aracılığıyla Bağış Yapmalıyız?” başlıklı içeriğe göz atmanız da faydalı olabilir.

[1] Sriskandarajah, D. Under threat: five countries in which civic space is rapidly closing, 18 Ocak 2017.

Yorum Ekle

css.php